The Cycle Space

#งานดีอีเว้นท์ปัง


พื้นที่อเนกประสงค์ ที่ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม ขนาดพื้นที่ 80ตร.ม. สามารถจุคนได้สูงสุด 60 ท่าน

ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจุดประสงค์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดงานสัมมนา การประชุมส่วนตัว เวิร์คชอป งานปาร์ตี้ อีเว้นท์ งานแสดงสินค้า ไปจนถึงเป็นพื้นที่แกลเลอรี่โชว์จักรยาน มอเตอร์ไซด์ Big Bike หรือศิลปะต่างๆ ซึ่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยครบครัน

Download Brochure

แกลเลอรี่